คอร์สกินจนจุกพุงยุบ1วัน
ค้นหาสูตรลัดเฉพาะคุณ💪
คอร์สกลุ่มเล็กไม่เกิน6 คน
เวลาเรียน@11.00-17.00
คอร์สเรียนยอดนิยมที่ช่วยให้พุงยุบย้อนวัยไม่โยโย่
ใช้อาหารปรับค่าเลือดได้ด้วยตัวเอง

🔖สิ่งที่จะได้รับ
1.สรุปวิเคราะห์สูตรเฉพาะคุณ
วิเคราะห์body type📓 พร้อมคู่มือสรุปสูตร

2.วิเคราะห์ค่าเจาะเลือดตรวจระบบเผาผลาญ
GKI ดูระบบสมดุล

3.ตรวจค่าไขมันในเลือด HDL LDL TG TC
สอนการอ่านค่า +แนะนำปรับอาหาร

4..อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม เบรค ขนม☕️
เป็นอาหารเปิดสวิทซ์ฝั่งใช้ไขมัน
hormone reset 💉ตรวจGKI หลังทาน

5.หลังจบคอร์ส ให้คำแนะนำต่ออีก 30 วัน
ในกลุ่มline เรียนกลุ่ม

ใช้เวลาในการเตรียมวิเคราะห์สูตร 10-14 วันคะ
มีสรุปคู่มือรายคน

คอร์สกินจนจุกพุงยุบ 1 วัน ค้นหาสูตรลัดเฉพาะคุณ คอร์สกลุ่มเล็กไม่เกิน6 คน
เวลาเรียน@11.00-17.00 คอร์สเรียนยอดนิยมที่ช่วยให้พุงยุบย้อนวัยไม่โยโย่
ใช้อาหารปรับค่าเลือดได้ด้วยตัวเอง

🔖สิ่งที่จะได้รับ 1.สรุปวิเคราะห์สูตรเฉพาะคุณ วิเคราะห์body type📓 พร้อมคู่มือสรุปสูตร
2.วิเคราะห์ค่าเจาะเลือดตรวจระบบเผาผลาญ GKI ดูระบบสมดุล
3.ตรวจค่าไขมันในเลือด HDL LDL TG TC สอนการอ่านค่า +แนะนำปรับอาหาร
4.อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม เบรค ขนม ☕️เป็นอาหารเปิดสวิทซ์ฝั่งใช้ไขมัน hormone reset 💉ตรวจGKI หลังทาน
5.หลังจบคอร์ส ให้คำแนะนำต่ออีก 30 วันในกลุ่ม line เรียนกลุ่ม ใช้เวลาในการเตรียมวิเคราะห์สูตร 10-14วันคะ มีสรุปคู่มือรายคน

ครูธัญญ่า